Lanka ja Muovi on ympäristöarvoja vaaliva suomalainen perheyritys

Sedan 1972 har världsmiljödagen firats årligen i juni med huvudfrågorna miljö och naturvårdnad. Syftet är att uppmuntra människor att vidta åtgärder för att skydda miljön och fundera över sina attityder kring miljö och natur. Miljövärden har alltid varit hjärtefrågor hos Lanka ja Muovi, och vi har nu samlat några synpunkter för att visa vilka miljöåtgärder vi tar i vår verksamhet.

Råvarorna väljs med miljön i åtanke

I vår produktutveckling har vi satsat mycket på att kartlägga olika råvaror och utveckla dem så att utsläppen och avfallsmängden skulle vara i möjligast mån minimerade. Vi tillverkar till exempel alla våra plastprodukter av återvinningsbar plast. Dessutom all plast som blir över från vår egen produktionsprocess bearbetas och används som råvara för våra plastprodukter.

Allt material och beläggningar vi använder är godkända för livsmedelsanvändning. Detta betyder att vi kan tillverka hållbara och snygga produkter utan starka gifter och kemikalier som skadar miljön och hälsan. Dessutom använder vi krom-pulverfärg i produkter som inte kräver nötningsbeständighet. Det är en mindre miljöbelastande beläggning jämfört med traditionell 3- eller 6-värdig kromering.

Vi jobbar ständigt med produktutveckling gällande material, och vi strävar efter att hitta nya, ännu miljövänligare alternativ. Redan nu använder vi ståltråd gjord av minst 70% återvunnet stål.

Högklassiga produkter som kan användas i många år

Utöver det att vi satsar på miljövänliga och återvinningsbara material, tillverkar vi produkter som är av hög kvalitet och kan användas år efter år, till och med årtionden. På så vis hjälper vi naturen på traven emot påfrestande engångskultur. Vi tror att det finns plats för hållbara och långvariga lösningar som sparar miljön - nu ännu mer än någonsin!

Vi tillverkar våra produkter på vår egen fabrik i Björneborg, Finland. På så vis kan vi minimera utsläpp orsakad av transport. Samtidigt anställer vi många och stöder inhemskt entreprenörskap i olika skeden av produktionskedjan.

Sopsortering erbjuder konkreta medel för miljögärningar i vardagen

Våra produkter hjälper till när man vill göra bättre miljöval även i den egna vardagen. Produkter i vårt breda sortiment inom sopsortering underlättar det dagliga livet i köket och gör sorteringen till en automatisk del av vardagen. Det finns sorteringslösningar för alla behov och varje utrymme, stora som små.

När det finns plats för varje avfallssort blir sorteringen enklare och smidigare än tidigare, och frestelsen att kasta allt möjligt i blandavfallsbehållaren blir inte för stor. När avfallet har sorterats hemma till sina egna behållare är det enkelt att transportera det till en återvinningsplats och därmed göra sin del i miljöarbetet. Ta med barnen också!

Vi utvecklar ständigt våra produkter så att vi kan erbjuda miljövänligare produkter till våra kunder. Vi är stolta över våra inhemska rötter och vill att kommande generationer ska också kunna njuta av Finlands rika och underbara natur!